دوره مهندسی فروش و فروشهای حضوری

دوره جدید مهندسی فروش و فروشهای حضوری در مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی برگزار خواهد شد. این دوره به صورت کاملا کارگاهی و با مشارکت فعال فراگیران برگزار خواهد شد. مدت دوره 35 ساعت است و مباحث کاربردی فروش به زبانی ساده طی 7 جلسه 5 ساعته ارائه خواهد شد. اطلاعات بیشتر دوره را در بخش توضیحات ملاحظه فرمایید.