دوره اصول و فنون مذاکره

دوره جدید اصول و فنون مذاکره در مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی برگزار خواهد شد. این دوره به صورت کاملا کارگاهی و با مشارکت فعال فراگیران برگزار خواهد شد. مدت دوره 30 ساعت است و مباحث کاربردی مذاکره به زبانی ساده طی 6 جلسه 5 ساعته ارائه خواهد شد. اطلاعات بیشتر دوره را در بخش توضیحات ملاحظه فرمایید.