دوره اصول بازاریابی و مدیریت بازار

دوره جدید اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار در مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی برگزار خواهد شد. این دوره به صورت کاملا کارگاهی و با مشارکت فعال فراگیران برگزار خواهد شد. مدت دوره 30 ساعت است و مباحث کاربردی بازاریابی و مدیریت بازار به زبانی ساده طی 6 جلسه 5 ساعته ارائه خواهد شد. اطلاعات بیشتر دوره را در بخش توضیحات ملاحظه فرمایید.