اصول بازاریابی موبایلی
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی اصول بازاریابی موبایلی  تجمیع قابلیتها و توانمندیهای مختلف در گوشی تلفن همراه، این وسیله ارتباطی را به ابزاری قدرتمند در امور بازاریابی مبدل ساخته...
استراتژیهای بازاریابی و فروش در شرایط رکود و بحران اقتصادی
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی استراتژیهای بازاریابی و فروش در شرایط رکود و بحران اقتصادی  شرایط اقتصادی مانند یک سال دارای چهار فصل است. تابستان اقتصادی یا همان دوره رونق اقتصادی،...
ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی  ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتیهر روز میلیونها نفر به اینترنت مراجعه می‌کنند. بر این اساس اینترنت بهترین محل...
مشتری مداری، از تظاهر تا باور
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی مشتری مداری، از تظاهر تا باور   در زمان حاضر حق انتخاب مشتریان گسترده تر از گذشته شده ولذا بنگاه های اقتصادی ناگزیرند توجه به نیازها و علایق مشتریان...
فرصتی برای رونق تولید اگر …
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی فرصتی برای کسب و کار در بازار   اوضاع پیش روی اقتصاد کشور بحرانی خواهد بود چنانچه تدابیر لازم ابتدا توسط مسئولین و سپس توسط مسئولین و بعد از آن...
فرصتی برای کسب و کار در بازار ویروس کرونا
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی فرصتی برای کسب و کار در بازار ویروس کرونا  شیوع ویروس کرونا و اهمیت بسیار بالای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه ای و … که در سطح جهانی پیدا...
کسب و کار در شرایط اقتصادی سخت (گفتگویی با مجله موفقیت)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی کسب و کار در شرایط اقتصادی سخت (گفتگویی با مجله موفقیت)  کسب و کار در شرایط سخت اقتصادی (گفتگوی امیر بختایی با مجله موفقیت)حضور در شرای سخت اقتصادی...
۱ ۲ ۳