ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی هر روز میلیونها نفر به اینترنت مراجعه می‌کنند. بر این اساس اینترنت بهترین محل برای قرار دادن پیامهای تبلیغاتی و...
مدیریت کانالهای توزیع (Distribution Channel)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی مدیریت کانالهای توزیع (Distribution Channel)  مدیریت کانالهای توزیع (Distribution Channel)یکی از مهمترین چالشهای مدیران بازاریابی و تولیدکنندگان،...
قیمت گذاری (Pricing)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
دکتر امیر بختایی قیمت گذاری (Pricing)  قیمت گذاری (Pricing)تمامی سازمانها و شرکتها، برای کالاها و خدماتی که عرضه می‌دارند قیمتی تعیین می‌کنند. این قیمت ممکن...
ممیزی بازاریابی (Marketing Audit)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی ممیزی بازاریابی (Marketing Audit)  ممیزی بازاریابی (Marketing Audit)جهان امروز حکم دهکده‌ای را یافته، که سفره بازار یکپارچه‌اش در سرتاسر قاره‌ها...
مدیریت فروش (Sale Management)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی مدیریت فروش (Sale Management)  مدیریت فروش (Sale Management)هدف تمام شرکتهای انتفاعی، افزایش فروش سودآور از طریق ارضای نیازها و خواسته های بازار...
بخش بندی بازار (Market Segmentation)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی بخش بندی بازار (Market Segmentation)  بخش بندی بازار (Market Segmentation)بخش بندی بازار، فرایندی است که بر اساس آن یک بازار به زیربخش‌های متمایزی...
مدیریت بر نام تجاری (Brand Management)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی مدیریت بر نام تجاری (Brand Management)  مدیریت بر نام تجاری (Brand Management)شاید بتوان گفت که بارزترین مهارت حرفه ای بازاریابان قابلیت و توانایی...
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)  مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)از نظر تاریخی، تا قبل از انقلاب صنعتی، تجارت و بازرگانی بیشتر، رابطه محور بوده است. پس...
طرح و برنامه تبلیغات (Advertising Plan)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی طرح و برنامه تبلیغات (Advertising Plan)  طرح و برنامه تبلیغات (Advertising Plan)یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار، تبلیغات است. موفقیت یا...
طرح بازاریابی (Marketing Plan)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی طرح بازاریابی (Marketing Plan)  طرح بازاریابی (Marketing Plan)شروع فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری همیشه با مطالعه و برنامه‌ریزی علمی همراه است....
۱ ۲ ۳