ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی
15 مرداد 1400
امیر بختایی ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی هر روز میلیونها نفر به اینترنت مراجعه می‌کنند. بر این اساس اینترنت بهترین محل برای قرار دادن پیامهای تبلیغاتی و کسب بهترین...
مدیریت کانالهای توزیع (Distribution Channel)
15 مرداد 1400
امیر بختایی مدیریت کانالهای توزیع (Distribution Channel)   مدیریت کانالهای توزیع (Distribution Channel) یکی از مهمترین چالشهای مدیران بازاریابی و تولیدکنندگان، انتقال کالاهای تولیدی خود به بازارهای هدف...
قیمت گذاری (Pricing)
15 مرداد 1400
دکتر امیر بختایی قیمت گذاری (Pricing)   قیمت گذاری (Pricing) تمامی سازمانها و شرکتها، برای کالاها و خدماتی که عرضه می‌دارند قیمتی تعیین می‌کنند. این قیمت ممکن است در قالب مفاهیم گوناگون مانند شهریه، آبونمان،...
ممیزی بازاریابی (Marketing Audit)
15 مرداد 1400
امیر بختایی ممیزی بازاریابی (Marketing Audit)   ممیزی بازاریابی (Marketing Audit) جهان امروز حکم دهکده‌ای را یافته، که سفره بازار یکپارچه‌اش در سرتاسر قاره‌ها گسترده شده است. آشنایی سنجیده و علمی با بازارهای...
مدیریت فروش (Sale Management)
15 مرداد 1400
امیر بختایی مدیریت فروش (Sale Management)   مدیریت فروش (Sale Management) هدف تمام شرکتهای انتفاعی، افزایش فروش سودآور از طریق ارضای نیازها و خواسته های بازار و مصرف کنندگان در بلندمدت است. مدیریت فروش...
بخش بندی بازار (Market Segmentation)
15 مرداد 1400
امیر بختایی بخش بندی بازار (Market Segmentation)   بخش بندی بازار (Market Segmentation) بخش بندی بازار، فرایندی است که بر اساس آن یک بازار به زیربخش‌های متمایزی از مشتریانی که نیازها و مشخصاتشان یکسان...
مدیریت بر نام تجاری (Brand Management)
15 مرداد 1400
امیر بختایی مدیریت بر نام تجاری (Brand Management)   مدیریت بر نام تجاری (Brand Management) شاید بتوان گفت که بارزترین مهارت حرفه ای بازاریابان قابلیت و توانایی آنها در  ایجاد، حفظ، مراقبت و ارتقای نام...
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
15 مرداد 1400
امیر بختایی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)   مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) از نظر تاریخی، تا قبل از انقلاب صنعتی، تجارت و بازرگانی بیشتر، رابطه محور بوده است. پس از انقلاب صنعتی زمانی که تولید انبوه با روشهای...
طرح و برنامه تبلیغات (Advertising Plan)
15 مرداد 1400
امیر بختایی طرح و برنامه تبلیغات (Advertising Plan)   طرح و برنامه تبلیغات (Advertising Plan) یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار، تبلیغات است. موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمانها و شرکتها نیز...
طرح بازاریابی (Marketing Plan)
15 مرداد 1400
امیر بختایی طرح بازاریابی (Marketing Plan)   طرح بازاریابی (Marketing Plan) شروع فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری همیشه با مطالعه و برنامه‌ریزی علمی همراه است. در شرکتهای بزرگ قبل از شروع عملیات تولید،...
1 2 3