فیلم آموزشی: پارادایمهای بازاریابی

اصول و تکنیکهای بازاریابی چه زمانی به کار مدیران و کارشناسان شرکتها خواهد آمد؟ ضرورت استفاده از علم بازاریابی چه زمانی افزایش می یابد؟ علم بازاریابی به چه سوالاتی پاسخ می دهد؟

فیلم آموزشی: بازاریابی چیست؟

آنچه در این ویدوی آموزشی مطرح می شود
دو اقدام اصلی در فرایند بازاریابی / دو خروجی مهم فرایند بازاریابی / تفاوت مفهوم نیاز و خواست در بازاریابی

فیلمهای آموزشی: تفاوت نیاز و خواست

دو مفهوم بنیادی در علم بازاریابی و فروش، نیاز (Need) و خواست (Request) هستند. اهمیت درک تفاوت بین این دو مفهوم بسیار بالاست. و باتوجه به این مهم است که بازاریابان می توانند تصمیمات استراتژیک خود را به بهترین شکل اتخاذ کنند. در این فیلم آموزشی تفاوت نیاز و خواست به اختصار و با ذکر مثال بیان شده است.

فیلم آموزشی: چقدر رقبایتان را می شناسید؟

رقبای اصلی شما چه شرکتهایی هستند؟ محدوده رقابت چگونه تعریف می شود؟

ارائه شده توسط امیر بختایی: مشاور و مدرس بازاریابی فروش و تبلیغات