صفحه اول

صفحه اول
صفحه اول1402/2/25 13:54:47

وب نوشته ها :

دوره اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی دوره اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار   دوره آموزشی اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار در سازمان مدیریت صنعتی دوره جدید اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار در...
ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی هر روز میلیونها نفر به اینترنت مراجعه می‌کنند. بر این اساس اینترنت بهترین محل برای...
مدیریت کانالهای توزیع (Distribution Channel)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی مدیریت کانالهای توزیع (Distribution Channel)   مدیریت کانالهای توزیع (Distribution Channel) یکی از مهمترین چالشهای مدیران بازاریابی و تولیدکنندگان،...
قیمت گذاری (Pricing)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
دکتر امیر بختایی قیمت گذاری (Pricing)   قیمت گذاری (Pricing) تمامی سازمانها و شرکتها، برای کالاها و خدماتی که عرضه می‌دارند قیمتی تعیین می‌کنند. این قیمت ممکن است...
ممیزی بازاریابی (Marketing Audit)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی ممیزی بازاریابی (Marketing Audit)   ممیزی بازاریابی (Marketing Audit) جهان امروز حکم دهکده‌ای را یافته، که سفره بازار یکپارچه‌اش در سرتاسر قاره‌ها گسترده...
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

برگزیده ها


 

ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی ده اشتباه...
مدیریت کانالهای توزیع (Distribution Channel)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی مدیریت کانالهای...
قیمت گذاری (Pricing)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
دکتر امیر بختایی قیمت...

پیشنهاد من


 

 

 

 

آنتونی رابینز :

وجود موانع، تنها به این معنی است که باید عزم خود را برای رسیدن به هدف های ارزشمند، جزمتر کنید.