صفحه اول

صفحه اول
صفحه اول1400/5/17 11:58:59

وب نوشته ها :

کسب و کار در شرایط اقتصادی سخت (گفتگویی با مجله موفقیت)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی کسب و کار در شرایط اقتصادی سخت (گفتگویی با مجله موفقیت)  کسب و کار در شرایط سخت اقتصادی (گفتگوی امیر بختایی...
فرصتی برای کسب و کار در بازار ویروس کرونا
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی فرصتی برای کسب و کار در بازار ویروس کرونا  شیوع ویروس کرونا و اهمیت بسیار بالای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،...
فرصتی برای رونق تولید اگر …
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی فرصتی برای کسب و کار در بازار   اوضاع پیش روی اقتصاد کشور بحرانی خواهد بود چنانچه تدابیر لازم ابتدا توسط...
مشتری مداری، از تظاهر تا باور
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی مشتری مداری، از تظاهر تا باور   در زمان حاضر حق انتخاب مشتریان گسترده تر از گذشته شده ولذا بنگاه های اقتصادی...
ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی  ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتیهر روز میلیونها نفر به اینترنت مراجعه...
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

برگزیده ها


 

ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر بختایی ده اشتباه...
مدیریت کانالهای توزیع (Distribution Channel)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
امیر...
قیمت گذاری (Pricing)
۱۵ مرداد ۱۴۰۰
دکتر...

پیشنهاد من


 

 

 

 

هوراس والپول :

زندگی برای کسانی که فکر می کنند یک کمدی و برای کسانی که احساس می کنند یک تراژدی است.