صفحه اول

صفحه اول1401/5/27 19:57:55

وب نوشته ها :

دوره اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار
15 مرداد 1400
امیر بختایی دوره اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار   دوره آموزشی اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار در سازمان مدیریت صنعتی دوره جدید اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار در...
ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی
15 مرداد 1400
امیر بختایی ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی هر روز میلیونها نفر به اینترنت مراجعه می‌کنند. بر این اساس اینترنت بهترین محل برای...
مدیریت کانالهای توزیع (Distribution Channel)
15 مرداد 1400
امیر بختایی مدیریت کانالهای توزیع (Distribution Channel)   مدیریت کانالهای توزیع (Distribution Channel) یکی از مهمترین چالشهای مدیران بازاریابی و تولیدکنندگان،...
قیمت گذاری (Pricing)
15 مرداد 1400
دکتر امیر بختایی قیمت گذاری (Pricing)   قیمت گذاری (Pricing) تمامی سازمانها و شرکتها، برای کالاها و خدماتی که عرضه می‌دارند قیمتی تعیین می‌کنند. این قیمت ممکن است...
ممیزی بازاریابی (Marketing Audit)
15 مرداد 1400
امیر بختایی ممیزی بازاریابی (Marketing Audit)   ممیزی بازاریابی (Marketing Audit) جهان امروز حکم دهکده‌ای را یافته، که سفره بازار یکپارچه‌اش در سرتاسر قاره‌ها گسترده...
1 2 3 4 5 6

برگزیده ها


 

ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترتی
15 مرداد 1400
امیر بختایی ده اشتباه...
مدیریت کانالهای توزیع (Distribution Channel)
15 مرداد 1400
امیر بختایی مدیریت کانالهای...
قیمت گذاری (Pricing)
15 مرداد 1400
دکتر امیر بختایی قیمت...

 

 

 

آنتونی رابینز :

وجود موانع، تنها به این معنی است که باید عزم خود را برای رسیدن به هدف های ارزشمند، جزمتر کنید.

عنوان

Go to Top