گفتگوی امیر بختایی با روزنامه فرصت امروز در خصوص تبلیغات فیلم سینمایی بارکد

گفتگوی امیر بختایی با روزنامه فرصت امروز در خصوص تبلیغات فیلم سینمایی بارکد

 گفتگوی امیر بختایی با روزنامه فرصت امروز  در خصوص تبلیغات فیلم سینمایی بارکد

متن گفتگوی اینجانب (امیر بختایی) با روزنامه فرصت امروز در خصوص تحلیل تبلیغات فیلم سینمایی بارکد منتشر شد. متن کامل این گفتگو را اینجا می توانید ملاحظه کنید.

نظرات

همه نظرها

هیچ نظری برای نمایش موجود نیست