گفتگو با روزنامه فرصت امروز در خصوص تبلیغات فرهنگی

گفتگو با روزنامه فرصت امروز در خصوص تبلیغات فرهنگی

 گفتگو با روزنامه فرصت امروز در خصوص تبلیغات فرهنگی

متن گفتگوی روزنامه فرصت امروز در خصوص تبلیغات فرهنگی صورت گرفته در سطح شهر تهران با بنده (امیر بختایی) را می توانید اینجا ملاحظه کنید.

 

نظرات

همه نظرها

هیچ نظری برای نمایش موجود نیست