گفتگوی خبرگزار بانکداری الکترونیک با امیر بختایی

گفتگوی خبرگزار بانکداری الکترونیک با امیر بختایی

 گفتگوی خبرگزار  بانکداری الکترونیک با امیر بختایی

متن گفتگوی کوتاه صورت گرفته خبرگزاری بانکداری الکترونیکی با بنده (امیر بختایی) در خصوص شرایط تبلیغاتی بانکهای کشور در سال آتی را می توانید اینجا ملاحظه کنید.

نظرات

همه نظرها

هیچ نظری برای نمایش موجود نیست