انتشار گزارش همایش متدولوژیهای فروش در نشریه تدبير

انتشار گزارش همایش متدولوژیهای فروش در نشریه تدبير

 انتشار گزارش  همایش متدولوژیهای فروش در نشریه تدبير

گزارش " همايش متدولوژيهاي فروش" كه آبانماه سال جاري در نشست تخصصي خانه مديران صورت گرفت در آخرين شماره ماهنامه تدبير (شماره 280) منتشر شد. اين ارائه توسط اينجانب (امير بختايي) و با حضور جمع كثيري از مديران و كارشناسان شركتها و سازمانهاي ايراني در سالن 300 نفره سازمان مديريت صنعتي انجام پذيرفت.

در اين ارائه برخي از مهمترين و معتبرترين متدولوژيهاي فروش از قبيل متدلوژي فروش ميلر و هيمن، متدولوژي فروش اسپين، متدلوژي سندلر، متدولوژي Target Account، متدلوژي Solution Selling، متدلوژي MEDDIC و ... معرفي شده، كاربردها و محدوديتهاي هر يك مورد بررسي قرار گرفت.

براي مشاهده آلبوم تصاوير همايش متدلوژيهاي فروش اينجا كليك كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

همه نظرها

هیچ نظری برای نمایش موجود نیست