اخبار

اخبار

  • راه اندازي وب سايت جديد امير بختايي

    راه اندازي وب سايت جديد امير بختايي

    طراحي اوليه وب سايت جديد بنده، تقريبا تمام شده است و به زودي و پس از رفع ايرادت فني سايت، فعال خواهد شد. از اين پس دوستان و همراهان گرامي مي توانند مطالب و اخبار مرتبط را از طريق اين وب سايت و به آدرس www.bakhtaei.ir دنبال كنند.