فیلمهای آموزشی: انتخاب بازار هدف

فیلمهای آموزشی: انتخاب بازار هدف

  فیلمهای آموزشی:  انتخاب بازار هدف

چرا انتخاب بازار هدف اهمیت دارد؟ معیارهای انتخاب جذابترین بخش از بین بخشهای تعریف شده در بازار كدامها هستند؟ چگونه باید بازار هدف را به گونه ای كه منافع شركت تامین شود را انتخاب كرد؟                            

 

 

 

 

ارائه شده توسط امير بختايي: مشاور و مدرس بازاريابي فروش و تبليغات

نظرات

همه نظرها

هیچ نظری برای نمایش موجود نیست

 
 
 
 

تگ ها