وب نوشته ها

وب نوشته ها

  • مشتری مداری، تظاهر یا باور

    مشتری مداری، تظاهر یا باور

     در زمان حاضر حق انتخاب مشتریان گسترده تر از گذشته شده ولذا بنگاه های اقتصادی ناگزیرند توجه به نیازها و علایق مشتریان را بیش از پیش مد