وب نوشته ها

وب نوشته ها

 • مشتری مداری، تظاهر یا باور

  مشتری مداری، تظاهر یا باور

   در زمان حاضر حق انتخاب مشتریان گسترده تر از گذشته شده ولذا بنگاه های اقتصادی ناگزیرند توجه به نیازها و علایق مشتریان را بیش از پیش مد

 • اصول بازاریابی ایمیلی

  اصول بازاریابی ایمیلی

  یكی از روشهای نوین و اثربخش بازاریابی، بازاریابی از طریق پست الكترونیكی است. در واقع پست الكترونیكی یكی از ابزارهای مجازی روش بازاریابی مستقیم یا همان Direct Marketing

 • اصول بازاریابی موبایلی

  اصول بازاریابی موبایلی

  تجمیع قابلیتها و توانمندیهای مختلف در گوشی تلفن همراه، این وسیله ارتباطی را به ابزاری قدرتمند در امور بازاریابی مبدل ساخته است. چندی پیش در خصوص كاربردهای موبایل