وب نوشته ها

وب نوشته ها

  • اصول بازاریابی ایمیلی

    اصول بازاریابی ایمیلی

    یكی از روشهای نوین و اثربخش بازاریابی، بازاریابی از طریق پست الكترونیكی است. در واقع پست الكترونیكی یكی از ابزارهای مجازی روش بازاریابی مستقیم یا همان Direct Marketing