وب نوشته ها

وب نوشته ها

 • فیلمهای آموزشی: جایگاه سازی در بازار

  فیلمهای آموزشی: جایگاه سازی در بازار

  جایگاه سازی در بازار به چه معناست؟ چگونه می توان به ساخت جایگاهی مناسب در بازار هدف اقدام كرد؟ تمایز احساسی و عملكردی چه تفاوتی با هم دارند

 • فیلمهای آموزشی: انتخاب بازار هدف

  فیلمهای آموزشی: انتخاب بازار هدف

  چرا انتخاب بازار هدف اهمیت دارد؟ معیارهای انتخاب جذابترین بخش از بین بخشهای تعریف شده در بازار كدامها هستند؟ چگونه باید بازار هدف را به گونه ای كه

 • فیلمهای آموزشی: بخش بندی بازار

  فیلمهای آموزشی: بخش بندی بازار

  چرا باید بازار را بخش بندی كنيم؟ چگونه میتوانیم یك بازار را بخش بندی كنیم؟ معیارهای اصلی بخش بندی بازار كدامند؟                                   

 • فیلمهای آموزشی: تفاوت اصلی مدیر موفق و ناموفق

  فیلمهای آموزشی: تفاوت اصلی مدیر موفق و ناموفق

  به نظر شما تمام كارهایی كه مدیران انجام می دهند را در چه واژه ای می توان خلاصه كرد؟ چرا برخی مدیران موفق هستند و برخی ناموفق؟ مدیران موفق

 • فیلمهای آموزشی: تفاوت نیاز و خواست

  فیلمهای آموزشی: تفاوت نیاز و خواست

  دو مفهوم بنیادی در علم بازاریابی و فروش، نیاز (Need) و خواست (Request) هستند. اهمیت درك تفاوت بین این دو مفهوم بسیار بالاست. و باتوجه به این مهم است

 • فيلم آموزشی: چقدر رقبایتان را می شناسید؟

  فيلم آموزشی: چقدر رقبایتان را می شناسید؟

  رقباي اصلي شما چه شركتهايي هستند؟ محدوده رقابت چگونه تعريف مي شود؟                                                                                  

 • فیلم آموزشی: پارادایمهای بازاریابی

  فیلم آموزشی: پارادایمهای بازاریابی

  اصول و تكنیكهای بازاریابی چه زمانی به كار مدیران و كارشناسان شركتها خواهد آمد؟ ضرورت استفاده از علم بازاریابی چه زمانی افزایش می یابد؟ علم بازاریابی به چه سوالاتی

 • فیلم آموزشی: بازاریابی چیست؟

  فیلم آموزشی: بازاریابی چیست؟

  آنچه در اين ويدوي آموزشي مطرح مي شود
  دو اقدام اصلي در فرايند بازاریابي / دو خروجي مهم فرايند بازاريابي / تفاوت مفهوم نیاز و خواست در بازاريابي